Çevre Raporları

Doğal kaynakların hızla tükendiği ve kirlenmenin yaşamı tehdit eden boyuta ulaştığı, küresel ısınmanın, su kıtlığının, kuraklığın ve ekolojik dengenin bozulmaya yüz tuttuğu dünyamızda gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için ASAŞ FİLTRE olarak çevrenin korunmasının yanında iyileştirilmesine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz.Bu doğrultuda; fabrika içinde verilen eğitimlerle çalışanlarımızın enerji tasarrufuna ve atıkların azaltılmasına yönelik duyarlılıkları günden güne artmaktadır.

Asaş Filtre olarak enerji ve atık hedeflerimiz her yıl bir önceki yıla göre daha az enerji tüketimi ve atık oluşumudur.
Bu doğrultuda 2016 yılında 2015 yılına oranla elektrikte %12 suda %30 enerji tasarrufu ,boya çamurunda %20, atık yağda %15, kağıt atıkta %25, karton atıkta %30, plastik atıkta %40, tehlikeli atıkta %20 tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca çevresel kaza oluşumu ve kimyasal dökülmeleri için sıfır (0) hata hedeflenmektedir.

Asaş Filtre olarak enerji ve atık hedeflerimiz her yıl bir önceki yıla göre daha az enerji tüketimi ve atık oluşumudur.
Bu doğrultuda 2016 yılında 2015 yılına oranla elektrikte %12 suda %30 enerji tasarrufu ,boya çamurunda %20, atık yağda %15, kağıt atıkta %25, karton atıkta %30, plastik atıkta %40, tehlikeli atıkta %20 tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca çevresel kaza oluşumu ve kimyasal dökülmeleri için sıfır (0) hata hedeflenmektedir.

İSG Raporları

Asaş Filtre olarak İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında ‘’Sıfır Hedef’’ ilkesini benimsemiş ve bu doğrultuda hedefe ulaşmak için sistematik çalışmalar yapılmaktadır.Tüm çalışmalarda Proaktif yaklaşım benimsenmiş ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları riski minimuma indirgenmiştir.