Kalite Politikamız

 • Müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • İlk defasında ve her defasında hatasız çalışmak,
 • Bizden sonra geleni müşteri olarak görmek,
 • Tüm çalışanların katılımıyla sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmak,
 • Sistem şartlarını yerine getirmek,
 • Tedarikçileri stratejik ortak olarak görmek,
 • Çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek,
 • Paydaşlarımız için güvenilir bir kurum olmak,
 • Anlaşılır, ulaşılır, hızlı ve dürüst iletişim sağlamak,
 • Gelişimleri takip eden yenilikçi anlayışa sahip olmak,
 • Temiz, tertipli, düzenli ve disiplinli olmak

Çevre ve İSG Politikamız

 • ASAŞ FİLTRE olarak, filtre sektörü ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara, bölgesel mevzuatlara uygun faaliyetler sürdürmeyi taahhüt eder,
 • Süreçlerimizde kaynak tüketimi ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tehlike ve risklerini azaltacak optimizasyonu sağlamayı taahhüt eder,
 • Katı, sıvı ve tehlikeli atıklar ile hava emisyon kontrolü yaparak çevre ile iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) olan etkilerini azaltarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder,
 • İnsan emniyetini sağlayarak meslek hastalıkları ve iş kazalarını ortadan kaldıran faaliyetleri yerine getirmeyi taahhüt eder,
 • Çalışanların ve tedarikçilerin çevre ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilincini ve duyarlılığını sağlayarak danışma ve katılımını sağlamayı taahhüt ederiz.